Wiströms Lantbruk

Familjen Wiström är lantbrukare på Öland sedan flera generationer.

 

Wiströms lantbruk AB bedriver växtodling, mjölk-, kött-, lamm- och svinproduktion samt naturbetesskötsel.

 

Totalt är vi ca 15 personer som arbetar i företaget.

 

I företaget finns ca 500 mjölkkor, 200 dikor, smågrisproduktion med ca 370 suggor samt 400 tackor.

 

I företaget odlas ca 970 ha åker och 1000 ha betesmarker och slåtterängar. Vi odlar vall, majs, spannmål, raps, matärter, bruna bönor och svarta bönor.