Wiströms Lantbruk

Hagby

Ottenby

Hagby är den ursprungliga familjegården och har ägts av familjen i minst åtta generationer tillbaka.

 

Idag driver vi smågrisproduktion med 375 suggor och 77 amkor.

 

Här odlas höstvete, höstkorn, höstraps, matärtor, bruna och svarta bönor.

 

Åkerareal 395 ha varav 355 ägd, plus 130 ha betesmark.

 

Vindkraftsproduktion 2 verk

Kastlösa

Denna gård köptes år 1994 och är en ren växtodlingsgård med 137 ha åker och 110 ha betesmark.

 

Odlingen består av majs och spannmål.

 

Företagsstöd har beviljats för byggnation av gödselbrunn för en mer hållbar hantering av gödsel.

Ottenby kungsgård ägs idag av statens fastighetsverk och brukas av familjen Wiström.

 

Kungsgården har gått i arrende till dugliga adelsmän inom krigsmakten. Major Adolf von Roxendorff lät uppföra den nuvarande gårdsbilden med flyglar och s.k. ringmur i slutet av 1700-talet.

 

Mot Östersjön gränsar Schäferiängen ca 250 ha, Nordeuropas största sammanhängande betesmark, vilken troligen betats sen 1000-talet. Gammaldags slåtter tillämpas än i dag för ettåriga växters fortsatta bestånd.

 

Idag driver vi mjölkproduktion med 500 mjölkkor, köttproduktion med 128 kor och 400 tackor

 

Ottenby kungsgård 222 ha åker, 950 ha betesmark

Svibo 18 ha

Lunda 53 ha

Ägd Össby och Lindby 147 ha åker 37 ha betesmark